Станислава Тончева

Станислава Тончева е практикуващ аналитичен психотерапевт, аналитик-дидактик, преподавател и супервизор в Института по психотелесна психотерапия.

Тя е председател на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество и един от неговите основатели.

Психотерапевтичната практика на Станислава Тончева включва работа с различни разстройства на личността, фобийни и панически разстройства, с екзистенциални проблематики, със зависимостите, и по-специално, многообразието на хранителните разстройства, които са лечими, чрез индивидуална и групова терапия.

Щастието и удовлетворението са естествени човешки емоционални състояния. Но ние често забравяме това. Страхуваме се от отхвърляне, фиксираме се в миналото си или градим условно бъдеще, не разпознаваме потребностите си и им намираме заместители, понякога разрушителни за нас самите. Психотерапията помага да осветлим несъзнаваните си потребности и да бъдем адекватни и активни по отношение на тяхното задоволяване, да постигнем дълбинно себепознание, да развием успешни поведения за социално функциониране в настоящето. Психотерапията предлага възможност да се вгледаме дълбоко в преимуществата, които черпим от една негативна ситуация и да намерим ресурс да я променим, като започнем със себе си.

В живота ни няма по-ценно нещо от усилията ни да се променяме, да опитваме, да успяваме, да се проваляме, да опитваме отново. Защото никой друг няма да го направи вместо нас.

> <

Индивидуална психотерапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, които протичат в атмосфера на доверие, зачитане на конфиденциалността и значимостта на споделеното, емоционален отклик.

виж повече

Групова психотерапия

Груповата терапия е форма на психотерапия, в която всеки участник има възможност да взаимодейства с терапевта и с останалите участници.

виж повече

Тиймбилдинг

Тиймбилдингът е груповодинамичен тренинг подходящ за сплотяване на екипа и подобряване на комуникацията и ефективността в компанията.

виж повече