Начало > Психотерапевтична практика > Групова психотерапия

Групова психотерапия

Груповата терапия може да бъде използвана за основен терапевтичен метод, но също така може да бъде и допълнение към индивидуалните терапевтични сесии. Клиентите ми минават групова терапия като система за промяна и личностно израстване.

Груповата терапия е форма на психотерапия, в която всеки участник има възможност да взаимодейства с терапевта и с останалите участници. Основните правила за работа в терапевтична група са запазване на конфиденциалността на споделеното и преживяванията, съответност, недопускане на оценки. Групата се превръща в защитена среда, в която участниците свободно изразяват себе си, своите емоции и чувства, изпробват нови поведения без страх от отхвърляне и цензура.

Опитът в груповата психотерапия дава възможност за изпробване на нови поведения, за проверка на собствената реалност с тази на другите, за приемане на другостта.

Едно от най-ценните умения, което се развива в работата в психотерапевтична група е даването на открита обратна връзка за собственото преживяване от опита на другите участници. По този начин се изразява активно отношение, което подпомага терапевтичния анализ, разширява разбирането както за положителните, така и за присъщите ни отрицателни качества, способства осъзнаването и разчупването на собствените лимити, личностното израстване.

Групова терапия провеждам и извън гр. София, например във Варна, където водя групи от 2007 година насам. За актуална информация, моля, свържете се с мен.

Организирам и провеждам и обучителни тренинги, групи за супервизия и интервизия.