Начало > Психотерапевтична практика > Индивидуална психотерапия

Индивидуална психотерапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, които протичат в атмосфера на доверие, зачитане на конфиденциалността и значимостта на споделеното, емоционален отклик. Психотерапията може да ви помогне при:

  • Усещане за самота, тъга, тревожност, депресия
  • Нарушаване на баланса работа-личен живот
  • Проблеми във взаимоотношенията, в общуването
  • Справяне с промени и стрес
  • Раздяла, загуба
  • Проблеми със самооценката/увереността
  • Потиснатост, несигурност, неудовлетвореност
  • Хранителни разстройства – анорексия, булимия, хиперфагия; други зависимости
  • Тревожни и панически разстройства, фобии

Аналитичната психотерапия работи с всички тези проблеми и състояния, някои от които са симптоми на неосъзнати емоционални травми. В личната психотерапия се постига осъзнаване на собствените страхове, на неефективните модели на поведение, на потиснатите чувства и пренебрегнатите потребности. Работи се за откриването на емоционалните дефицити, за преодоляване на защитните механизми, за развиване на ресурсите за справяне с проблемите. Чрез способите на телесно-ориентираната психотерапия се работи за свободното протичане на енергията в организма и така се повлияват благоприятно психосоматичните заболявания.

Целта на индивидуалната терапия е да се постигне ориентиране в собствената реалност и в тази на другите, да се планира подходящо поведение за постигане на реални цели, да се развият умения за успешно социално общуване и поемане на отговорност за изборите, които правим. С помощта на индивидуалната психотерапия се постига личностно израстване и себепознание, за да се възстанови усещането за житейска хармония и емоционална удовлетвореност.