Начало > Проблеми, с които работя

Проблеми, с които работя

  • невротични, депресивни, фобийни и панически разстройства
  • хранителните разстройства (анорексия, булимия, хиперфагия, орторексия, прегорексия и т.н.) и други зависимости
  • личностните проблеми
  • проблемни отношения в семейството, междуличностни конфликти
  • стрес и житейски кризи

В работата си използвам методите и разнообразния инструментариум на телесно-ориентираната психотерапия, биоенергетични техники, личностови тестове за диагностика. Съчетаването на аналитичното с дълбинното благоприятства психотерапията да бъде динамична. 

Телесно-ориентираната психотерапия способства да се постигне ориентиране в реалността – собствената и тази на другите. Да се формира поведение, което съответства на реалните намерения, без да се подменя собствения опит с този на другите. Този метод работи за свободното протичане на енергията в организма, с разбирането, че нейното задържане е причина за появата на болестни симптоми и емоционален дисбаланс.

Индивидуална психотерапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, които протичат в атмосфера на доверие, зачитане на конфиденциалността и значимостта на споделеното, емоционален отклик.

виж повече

Групова психотерапия

Груповата терапия е форма на психотерапия, в която всеки участник има възможност да взаимодейства с терапевта и с останалите участници.

виж повече