Начало > Психотерапевт, аналитик-дидактик, преподавател и супервизор

Психотерапевт, аналитик-дидактик, преподавател и супервизор

Станислава Тончева е практикуващ аналитичен психотерапевт, аналитик-дидактик, преподавател и супервизор. Тя е психолог, завършила е СУ "Св. Климент Охридски" със специалност "психология" и две следдипломни квалификации.

Тя е председател на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество и един от неговите основатели; редовен член на Европейската асоциация по психотелесна психотерапия /EABP/, член на Регистъра и квалифициран член на Българската асоциация по психотерапия /БАП/.

От 1998г. е преподавател и супервизор в Института по психотелесна психотерапия, сега - Български институт по неорайхианска аналитична терапия /БИНАП/, който предлага следдипломна специализация по аналитична неорайхианска психотелесна психотерапия и е приемник на Международната академия за обмен и развитие на културата и науката — /APICS/, Швейцария, и Westdeutsche Academie, Германия, в академично сътрудничество със СУ “Св. Климент Охридски” и Медицински университет — София. Повече от десетилетие Станислава Тончева предава своя богат и задълбочен професионален опит като психолог и психотерапевт на специализантите в школата, чрез теоретичното им обучение и интензивната практическа работа в тренинги, симулации, лична терапия и супервизия. Мнозина от дипломираните специалисти са вече реализирани психотерапевти.

Психотерапевтичната практика на Станислава Тончева включва работа с различни разстройства на личността, фобийни и панически разстройства, с екзистенциални проблематики, със зависимостите, и по-специално, многообразието на хранителните разстройства, които са лечими, чрез индивидуална и групова терапия. 

 

Индивидуална психотерапия

Индивидуалната психотерапия се провежда под формата на лични терапевтични сесии, които протичат в атмосфера на доверие, зачитане на конфиденциалността и значимостта на споделеното, емоционален отклик.

виж повече

Групова психотерапия

Груповата терапия е форма на психотерапия, в която всеки участник има възможност да взаимодейства с терапевта и с останалите участници.

виж повече