Начало > Психотерапевтична практика > Тиймбилдинг

Тиймбилдинг

Екипът е водещ фактор за успеха на една организация. Екип, който успява да отговори и да надмине очакванията на своите клиенти. Това е основната цел на тиймбилдинг-програмите. Тиймбилдингът е груповодинамичен тренинг подходящ за сплотяване на екипа и подобряване на комуникацията и ефективността в компанията. Съвместното преодоляване на разнообразни предизвикателства, решаването на казуси чрез определяне на обща цел, лидери и сътрудничеството са основните компоненти в една тиймбилдинг програма.

Психоаналитичният подход в осъществяване на тренинга спомага за придобиване на точна представа за взаимоотношенията в екипа, за ролята, позицията и приноса на всеки от членовете му. Чрез опита и преживяванията си участниците усвояват алтернативни стратегии за справяне с конфликти, засилва се мотивацията, чувството за принадлежност и се набелязват общи цели за развитие.

Тиймбилдинг програмите се разработват спрямо уникалните фактори на дадена компания и се подхожда индивидуално към нейните нужди и очаквания.